State No. 2: Hawaii (Road to Hana, Maui)

 "Ua Mau ke Ea o ka 'Δ€ina i ka Pono"
(Hawaiian for "The life of the land is perpetuated in righteousness")
Hawaii